GRS Ljubljana

Font Size

Cpanel

Dan varnejšega gibanja v gorah v zimskih razmerah 2016 na Igu

Ig december 2016_30V soboto smo v sodelovanju s Športno zvezo Ljubljana izvedli preventivno poslanstvo z Dnevom varne hoje v gore v zimskem času.
Že med predhodnimi prijavami preko spleta smo zaslutili, da je zanimanje javnosti veliko. V avditorju URSZRS na Igu, kjer smo pričeli smo programom, se je tako zbralo 62 obiskovalcev iz vse Slovenije ter tudi Hrvaške, med vsemi pa so (na naše veselje) prevladovali mladi, ki so si s samostojnim udejstvovanjem že nabrali nekaj izkušenj. S tem smo presegli regijske okvirje, kar kaže na to, da so takšni dogodki pozitivno sprejeti in zaželeni.

Ker je bil dogodek namenjen obiskovalcem in temu, kako bi jim kar najbolje predstavili nevarnosti obiska gora v zimskem času, smo predstavitvi našega društva oz. poslanstva GRZS namenili le nekaj uvodih minut, nato pa smo besedo predali aktivnim inštruktorjem društva GRS Ljubljana, ki imajo za sabo dosti let izkušenj tako v alpinizmu kot reševanju in so aktivni tudi na ravni Gorske reševalne zveze Slovenije in ne zgolj našega društva.

Dopoldanski del smo posvetili teoretičnem delu, v katerem smo se najprej osredotočili na predstavitev osebne opreme, ki bi jo moral v zimskem času imeti vsak obiskovalec gora, ter jim svetovali, na kaj morajo biti pozorni pri nakupu. V drugem sklopu smo jih najprej seznanili s teorijo o snegu in njegovih lastnostih, kako se snežna podlaga "obnaša" na različnih nakloninah in ekspozicijah površja, ter kako nanjo vpliva veter, saj bi moral imeti vsak obiskovalec osnovno razumevanje teh pojavov pri svoji odločitvi za obisk gora in prilagoditvi svojega gibanja po takšnem terenu. Največjo nevarnost pri obisku gora v zimskem času predstavljajo snežni plazovi, ki lahko zasujejo vsakogar, saj ni nujno, da jih sprožimo le z lastnim gibanjem, vsekakor pa lahko nevarnost zmanjšamo, če poznamo pravilne tehnike hoje in se izogibamo strmejših pobočij. Pri stopnjah nevarnosti se ne poslužujemo zgolj podatkov ARSO, temveč jih izvajamo tudi pred začetkom ture oz. v primeru dinamičnega spreminjanja površinskih oblik tudi večkrat, saj se mestoma razmere zelo spreminjajo. Eno izmed osnovnih pravil obiska v zimskem času je obvezna uporaba t.i. lavinskega trojčka, ki je obvezen tako za pohodnike, alpiniste in turne/alpinistične smučarje. Trojček sestavljajo lavinska sonda, lopata in lavinska žolna. Kot v vseh predstavitvah smo se tudi tu osredotočili na ozaveščanje obiskovalcev, saj smo najprej predstavili, kako moderna digitalna lavinska žolna deluje, kako je sestavljena ter kako z njo pravilno ravnati, saj v primeru zasutja nimamo časa za učenje rokovanja z njo, naš uspeh pa je odvisen predvsem od uporabe pravilnih tehnik. Z lavinsko žolno namreč rešujejo soudeleženci, saj se možnosti preživetja zasutega drastično zmanjšajo po 15 minutah od zasutja.
Zadnje predavanje v dopoldanskem času sta izvedla dr. Veronika Rupnik in medicinski tehnik Marko Marolt, oba naša člana in gorska reševalca; obiskovalcem sta v teoriji in praksi predstavila osnove prve pomoči, nevarnost ozeblin in kako ravnati v takih primerih ter uporabo defibrilatorja.

Popoldne smo se iz avditorija preselili na prosto, saj smo ta del namenili praktičnemu spoznavanju predstavljene opreme. V manjših skupinah, ki so krožile med delovišči so tako obiskovalci spoznali tehnike hoje, pravilne uporabe derez in cepina, predstavili in preizkusili smo čedalje bolj popularno orodje zračnega balona, ki je vgrajen v nahrbtnik in ga sprožimo, kadar nas zasuje snežni plaz, iskali z lavinsko žolno in uporabljali lavinske sonde. Pri praktičnem delu smo pogrešali snežno odejo, vendar pri tem nismo bili edini, saj je brez nje trenutno tudi večina gorskega sveta. Čeprav so gore še kar brez snega, smo opozorili, da nevarnosti obstajajo, saj se je marsikje sneg obdržal in je sedaj že povsem predelan, trd in kot tak izjemno nevaren za zdrs.

Po praktičnem delu smo dogodek zaključili z mislijo, da mora biti vsak obiskovalec gora pozoren pri nakupu lastne opreme, biti toliko odgovoren, da se jo nauči pravilno uporabljati in naj ne pozabijo na pomembnost tovariške pomoči, ki velikokrat odloča o tem, ali gorski reševalci sploh imamo možnost reševanja življenja.

Obiskovalci so dobili zloženke GRZS Varno v gore in Pozor, snežni plaz.
Vsem obiskovalcem se zahvaljujemo za obisk in njihove donacije pri nakupu nalepk Podporni član GRZS ter koledarjev GRZS, s čimer nam pomagajo pri našem delu.

Sodelujoči:
dr. Veronika Rupnik, med. teh. Marko Marolt, Ljudmila Kropec, inštruktorji Tadej Mrak, Janez Javoršek, Peter Zupančič, Roman Robas, Danilo Škrbinek, Marko Jurič in Brane Žorž

Brane Žorž, načelnik GRS Ljubljana

Fotografije >>>>