GRS Ljubljana

Font Size

Cpanel

Preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči

V soboto, 20. junija je v Postojni potekalo XXI. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Med enajstimi tekmovalnimi in sodelujočimi ekipami letos ni bilo naše ekipe gorske reševalne službe, vendar smo se preverjanja vseeno udeležili, tokrat kot pomočniki, ki smo skupine spremljali po delovnih točkah. Naša naloga je bila tudi komuniciranje z bazo in skrb, da je tekmovanje potekalo regularno.

Kot navadno so morale ekipe v desetih minutah čim boljše oskrbeti poškodovance z realistično prikazanimi poškodbami, zmagala pa je ekipa Občine Cerknica – Prostovoljnega gasilskega društva Cerknica.

V zaključni slovesnosti sta poveljnik Civilne zaščite za Notranjsko in predstavnik URSZR, zaradi sodelovanja pri odpravi posledic naravnih nesreč v letu 2014 in številnih opravljenih ur dela, podelila bronaste znake civilne zaščite kot enkratno zahvalo za požrtvovalno in uspešno opravljanja nalog zaščite in reševanja, katero smo med drugim prejeli tudi GRS – Reševalna skupina Postojna.

Napisala: Helena Škrl
Fotografije: URSZR Postojna